Wilt u weten hoe de politieke partijen in de gemeenteraad van Amsterdam zijn omgegaan met klimaatoplossingen, duurzame energie, biodiversiteit, verbeteren luchtkwaliteit en beschermen van natuur? Dan is deze stemhulp voor u. Er zijn twee onderdelen:

  1. Klimaatlabel: we hebben 500 moties ingevoerd waarover partijen stemden. Deze moties zijn beoordeeld of ze bijdragen aan een beter beleid. Dit aan de hand van een vaste systematiek. Dit leidt tot een label.
  2. De kieswijzer: Er zijn 20 stellingen waarbij u kunt kiezen: Eens, Geen van beide, Oneens
    Op deze manier kunt u aangeven of u het wel of niet eens bent met de stellingen. Vindt u een stelling heel belangrijk, dan kunt klikken op ‘Dit onderwerp is belangrijk voor me’. Deze stelling weegt dan extra zwaar mee in de eindscore. Bij elke stelling horen meerdere moties en hoe partijen daarop hebben gestemd (voor of tegen). Als u alle 20 stellingen heeft beoordeeld krijgt u een overzicht van de politieke partijen die het best overeenkomen bij uw keuzes. De stellingen zijn aan de nieuwe partijen voorgelegd. Hun antwoorden hebben we vermeld.